iaedp™ International Chapter Bulgaria presents Разпознаване и справяне с емоционалното хранене/Recognize and coping with emotional eating by iaedp™ Board Member and International Chapter Chair of Bulgaria Dr. Elisaveta Pavlova, PhD, CEDS, Ms, IE-Pro, EDIT-I

Sept. 28th from 18:00 BG (Europian EasternTime)/11:00am/(USA-Eastern)

Емоционалното хранене има своите корени в еволюционен трик, за да ви държи живи. И всъщност това се случва до известна степен във всички. Документ в Международно клинично издание за хранителни разстройства, озаглавен “Емоционално хранене и хранителна психопатология сред жени, които не се хранят”, са направили същото заключение. Емоционалното хранене е част от живота и нашата култура. За повечето хора то е доста безвредно, но ако стане вашият единствен механизъм за справяне със стреса и негативните емоции, това може да доведе до сериозни проблеми

REGISTER HERE

English Translation:   Recognize and coping with emotional eating
Emotional eating has its roots in an evolutionary trick to keep you alive. And in fact, it happens to some extent in everyone. A paper in the International Journal of Eating Disorders titled Emotional eating and eating psychopathology among non‐eating‐disordered women drew this same conclusion. Emotional eating is a part of life and our culture. For most people, it is fairly innocuous, but if it becomes your sole coping mechanism, this can cause major problems.
(Visited 87 times, 1 visits today)