BG

При различните категории хранителни нарушения последиците и въздействията върху тялото могат да се различават. При анорексия физиологичните последици са свързани с недостатъчен енергиен прием в организма и последващо възникващи механизми на адаптация, които му помагат да спести възможно най-много енергия. При булимия ефектите върху тялото са най-често свързани с употребата на нездравословни компенсаторни механизми за прочистване, такива като самопредизвикано повръщане, употреба на лаксативи и слабителни или прекомерно правене на упражнения. Колкото по-рано бъдат диагностицирани и получат професионална помощ засегнатите от  хранителните нарушения, толкова по-голяма е вероятността да бъдат успешно излекувани тези последствия, както и самите заболявания.

Bulgarian Registration

ENGLISH

In different types of eating disorders the consequences and effects on the body may differ. In anorexia, physiological effects are associated with insufficient intake in the body and subsequently, emerging mechanisms of adaptation, help him save as much energy as possible. In bulimia, the effect on the body is most often associated with the use of unhealthy compensatory purging mechanisms, such as self-induced vomiting, the use of laxatives or diuretics, or excessive exercise. The earlier those affected by eating disorders are diagnosed and given professional help, the more likely their physiological consequences and the ED’s themselves could be successfully cured.

(Visited 61 times, 1 visits today)