Recording Link for iaedp™ International Chapter Bulgaria presents “Actuality of Eating Disorders” by Elisaveta Pavlova, PhD, CEDS on October 19th at 11:30 PM EST.

Международният Клон на iaedp™за България 

в лицето на Първа българска Организация при хранителни нарушения- Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org представят Безплатен Уебинар “Актуалност на Хранителните Нарушения”.Уебинара ще се проведе на 18 Ок.2017 г. от 19:30 часа.със Elisaveta Pavlova.

(Visited 50 times, 1 visits today)