iaedp™ International Chapter Bulgaria presents “Actuality of Eating Disorders” by Elisaveta Pavlova, PhD, CEDS on October 19th at 12:30 PM EST. Webinar registration: https://iaedp.site-ym.com/events/EventDetails.aspx…

Международният Клон на iaedp™за България 

в лицето на Първа българска Организация при хранителни нарушения- Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org представят Безплатен Уебинар “Актуалност на Хранителните Нарушения”.Уебинара ще се проведе на 19 Ок.2017 г. от 19:30 часа.със Elisaveta Pavlova.

(Visited 10 times, 1 visits today)