2018iaedp Chapter International

Eli Pavlova

Добре дошли в Международния клон на организацията International Association of Eating Disorders Professionals Foundation (iaedp™)!

Още от 1985 iaedp™ активно насърчава установяването на връзки между професионалисти по света, за да се повиши информираността относно лечението на хранителни разстройства, да се предоставят обучителни възможности на международно ниво за професионалистите в сферата и да се осъществи участие в дейности за превенция на хранителни нарушения.

Като член на Международния клон Вие ще имате достъп до редица образователни възможности, включително уебинари, обучения на място и значителен брой писмени източници, сред които и статии, както и достъп до ексклузивни срещи на членовете на клона, които ще се състоят на всеки три месеца. Също така ще имате възможност да използвате намаление за таксата за участие в международния Симпозиум на iaedp™, който предоставя възможност да се учите от водещите професионалисти в сферата на хранителните нарушения!

С ентусиазъм Ви каним да използвате всички предимства, които iaedp™ Ви предоставя, като разгледате тази страница и ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на  intchapter.iaedp@gmail.com.

Сърдечни поздрави от нашия Международен клон!

Образователни уебинари за разглеждане

Управление на интервенции относно родители търсещи помощ за деца и юноши с хранителни разстройства /Managing interventions for parents seeking help for children and adolescents with eating disorders https://attendee.gotowebinar.com/register/931518746079703042 –   (Sept. 25, 2019

Здравословно тегло с интуитивна грижа за тялото /Healthy weight with intuitive body care  https://attendee.gotowebinar.com/register/8497974037284507906 – (May 30, 2019)

Мултидисциплинарен екип за управление на процесите при хранителни нарушения/ Multidisciplinary team for process management for eating disorders  https://attendee.gotowebinar.com/register/5340830846757922049 – (Oct. 2, 2018)

Скрининг при хранителни нарушения-методики и значение/ Screening for eating disorders-methods and significance  https://attendee.gotowebinar.com/register/7197161614243168514 – (July 3, 2018)

Международният Клон на iaedp™ за България представя уебинара ” ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И ПОДХОДА ИНТУИТИВНО ХРАНЕНЕ”/Prevention of eating disorders and the Intuitive Eating Approach  https://attendee.gotowebinar.com/register/6952091466175825922 – (May 8, 2018)

Международният Клон на iaedp за България представя уебин “Коморбидност на хранителните нарушения с други психични разстройства”/Comorbidity of eating disorders (ED) with other mental disorders”  https://attendee.gotowebinar.com/register/1063128077865847809 – (April 3, 2018)

“МУЛТИФАКТОРНИ ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА (ХР)” MULTIPLE FACTORS FOR DEVELOPMENT OF EATING DISORDERS(ED) https://attendee.gotowebinar.com/register/7812996974171875841 – (Feb. 6, 2018)

ПРОМЕНИ В КЛАСИФИКАЦИИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА/“CHANGES IN THE CLASSIFICATIONS OF EATING DISORDERS(ED)’’ https://attendee.gotowebinar.com/register/6247887250713827330 – (Nov. 20, 2017)

Успешна регистрация за уебинара “Актуалност на хранителните нарушения”/Distortion in ED  https://attendee.gotowebinar.com/register/3231891670196257794 (Oct. 19, 2017)

(Visited 92 times, 1 visits today)