Recording LINK of iaedp™ International Chapter presents “ Prevention of eating disorders and the Intuitive Eating Approach” by Bulgarian Chair Elisaveta Pavlova, PhD, CEDS on May 8th at 11:30 AM EST. Webinar conducted in Bulgarian language

Международният Клон на iaedp™ за България представя уебинара ” ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ И ПОДХОДА ИНТУИТИВНО ХРАНЕНЕ” воден от д-р Елисавета Павлова, PhD, CEDS, IE-Pro на 8 Май от 18:30 часа. Уебинара се води на български език.

(Visited 29 times, 1 visits today)